Veliková 28.1.2017

Jednotka vyjela na místo události s CAS 24/2500/400 LIAZ v počtu 1+7. Po příjezdu na místo události zde již jednotka HZS ZLK C3 Zlín, JSDH Fryšták a JSDH Slušovice. Jednotka se na pokyn velitelo zásahu zapojila do hasebních prací. Během celého zásahu jednotka prováděla hasební práce, vynášení materiálu a vybavení z objektu a následně rozebírání konstrukcí a dohašování. V cca 12 hod. předal velitel zásahu místo zásahu na dohled JSDH Lukov a místní JSDH Velíková. Jednotky nadále dohašovali lokální ohniska. Po příjezdu ZPP Zlín a Tupo v cca 13.30 se na jejich pokyn jednotka zapojila do rozebírání konstrukcí v místě vzniku požáru. 

1. 8. 2015 byla naše jednotka povolána k požáru stohu slámy u městské části Zlín - Kostelec. Jednotka prováděla hasební práce, po příjezdu majitele stohu bylo rozhodnuto, že se stoh nechá kontrolovaně dohořet.

2.8.2015 Ve večerních hodinách jednotka vyjela k požáru balíku slámy na cestě mezi Lukovem a Lešnou. Hned na první pohled bylo zřejmé, že se jedná o úmyslné zapálení. Provedli jsme uhašení balíku a následné uklizení a zprůjezdnění komunikace.

11. 12. 2015 Jednotka vyjela k požáru sloupové trafostanice u bělovodského rybníka. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o zkrat na el. vedení, jednotka provedla zajištění místa a čekala na příjezd pohotovostní služby Eon.